Witwoord woorddienstbeleiding

Graag verzorg ik – als woorddienstbegeleider van Witwoord afscheidsdiensten – de dienst waarin u afscheid neemt van uw overleden dierbare.

In ons gesprek bij u thuis tekent u deze – ongetwijfeld – kleurrijke persoon voor me uit. Elk mens heeft een bonte verzameling eigenschappen. Alle tinten die de overledene in zich had, vormen samen het helder witte licht van iemands verschijning. Ik doe mijn best om tijdens de uitvaartdienst de verschillende kleurschakeringen binnen dit wit te onderscheiden. In woorden die u hebt aangereikt, probeer ik de overledene voor ieders geestesoog op te roepen.

Tegelijk weten we dat woorden uiteindelijk tekortschieten. In het wit tussen de woorden, in de stilte, in muziek, in beeld, in het samenzijn tijdens de afscheidsdienst, is de overledene aanwezig. Met elkaar proberen we de juiste sfeer te scheppen om dat te voelen.